Nowe technologie w służbie tradycji

mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna
konserwator drewna zabytkowego
1.Plany konserwacji i  dokumentacje konserwatorskie.

2. Wykonywanie prac oraz nadzór nad pracami konserwatorskimi

3.Badanie stanu drewna rezystografem oporowym

4.Ozonowanie drewna zabytkowego oraz innych materiałów, w tym także ozonowanie  pomieszczeń zalanych, po pożarowych czy zagrzybionych oraz samochodów.

5.Dezynsekcję obiektów zabytkowych przy pomocy metod  tradycyjnych

6.Fumigację w warunkach niskich ci¶nień wraz z impregnacj± wzmacniaj±ca lub/i biobójcz±

7.Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz rekonstrukcyjne wyrobów z drewna

8.Termomodernizację tradycyjnej  stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekonstrukcje okien i drzwi

9.Opinie i ekspertyzy z zakresu technologii drewna i drewna zabytkowego

10.Fumigację w atmosferze gazów obojętnych - azot, argon - metod± "usuwania tlenu"

11.Usuwanie starych powłok metod± sodowania sod± spożywcz±.

Nowe technologie w służbie tradycji

mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna
konserwator drewna zabytkowego
1.Plany konserwacji i  dokumentacje konserwatorskie.

2. Wykonywanie prac oraz nadzór nad pracami konserwatorskimi

3.Badanie stanu drewna rezystografem oporowym

4.Ozonowanie drewna zabytkowego oraz innych materiałów, w tym także ozonowanie 
   pomieszczeń zalanych, po pożarowych czy zagrzybionych oraz samochodów.

5.Dezynsekcję obiektów zabytkowych przy pomocy metod  tradycyjnych

6.Fumigację w warunkach niskich ci¶nień wraz z impregnacj± wzmacniaj±ca lub/i biobójcz±

7.Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz rekonstrukcyjne wyrobów z drewna

8.Termomodernizację tradycyjnej  stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekonstrukcje okien i drzwi

9.Opinie i ekspertyzy z zakresu technologii drewna i drewna zabytkowego

10.Fumigację w atmosferze gazów obojętnych - azot, argon - metod± "usuwania tlenu"

11.Usuwanie starych powłok metod± sodowania sod± spożywcz±.
    Drewno jest moj± pasj±. Od lat próbuję zgłębić tajemnicę drewna poprzez tak teoretyczn± jak i praktyczn± pracę w drewnie . Szeroki
zakres działań i zainteresowań, kontakt z wieloma wspaniałymi  specjalistami  z rożnych dziedzin życia  pozwala mi  na szersze
spojrzenie na sprawy zwi±zane z drewnem. Czerpię dodatkow± wiedzę od lekarzy, wojskowych, chemików, leników, brakarzy, 
zegarmistrzów, kolekcjonerów , mechaników precyzyjnych,  konserwatorów zabytków niedrzewnych oraz od wielu innych grup
zawodowych. Poł±czenie to daje wspaniałe efekty w postaci nowych pomysłów i technologii wdrażanych w konserwacji drewna . Z tego
miejsca chciałbym Im wszystkim podziękować serdecznie za wyrozumiało¶ć i odporno¶ć na serie moich nie zawsze m±drych pytań
oraz za  chęć pomocy w tak odległej dla Nich dziedzinie  jak± jest  konserwacja drewna zabytkowego.

1.Plany konserwacji i  dokumentacje konserwatorskie.

2. Wykonywanie prac oraz nadzór nad pracami konserwatorskimi

3.Badanie stanu drewna rezystografem oporowym

4.Ozonowanie drewna zabytkowego oraz innych materiałów, w tym także ozonowanie  pomieszczeń zalanych, po pożarowych czy zagrzybionych oraz samochodów.

5.Dezynsekcję obiektów zabytkowych przy pomocy metod  tradycyjnych

6.Fumigację w warunkach niskich ci¶nień wraz z impregnacj± wzmacniaj±ca lub/i biobójcz±

7.Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz rekonstrukcyjne wyrobów z drewna

8.Termomodernizację tradycyjnej  stolarki okiennej i drzwiowej oraz rekonstrukcje okien i drzwi

9.Opinie i ekspertyzy z zakresu technologii drewna i drewna zabytkowego

10.Fumigację w atmosferze gazów obojętnych - azot, argon - metod± "usuwania tlenu"

11.Usuwanie starych powłok metod± sodowania sod± spożywcz±.
mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna
konserwator drewna zabytkowego
Drewno jest moj± pasj±. Od lat próbuję zgłębić tajemnicę drewna poprzez tak teoretyczn± jak i praktyczn± pracę w drewnie . Szeroki zakres działań i zainteresowań, kontakt z wieloma wspaniałymi  specjalistami  z rożnych dziedzin życia  pozwala mi  na szersze spojrzenie na sprawy zwi±zane z drewnem. Czerpię dodatkow± wiedzę od lekarzy, wojskowych, chemików, leników, brakarzy,  zegarmistrzów, kolekcjonerów , mechaników precyzyjnych,  konserwatorów zabytków niedrzewnych oraz od wielu innych grup zawodowych. Poł±czenie to daje wspaniałe efekty w postaci nowych pomysłów i technologii wdrażanych w konserwacji drewna . Z tego miejsca chciałbym Im wszystkim podziękować serdecznie za wyrozumiało¶ć i odporno¶ć na serie moich nie zawsze m±drych pytań oraz za  chęć pomocy w tak odległej dla Nich dziedzinie  jak± jest  konserwacja drewna zabytkowego.
Menu
Drewno jest moj± pasj±. Od lat próbuję zgłębić tajemnicę drewna poprzez tak teoretyczn± jak i praktyczn± pracę w drewnie . Szeroki zakres działań i zainteresowań, kontakt z wieloma wspaniałymi  specjalistami  z rożnych dziedzin życia  pozwala mi  na szersze spojrzenie na sprawy zwi±zane z drewnem. Czerpię dodatkow± wiedzę od lekarzy, wojskowych, chemików, leników, brakarzy,  zegarmistrzów, kolekcjonerów , mechaników precyzyjnych,  konserwatorów zabytków niedrzewnych oraz od wielu innych grup zawodowych. Poł±czenie to daje wspaniałe efekty w postaci nowych pomysłów i technologii wdrażanych w konserwacji drewna . Z tego miejsca chciałbym Im wszystkim podziękować serdecznie za wyrozumiało¶ć i odporno¶ć na serie moich nie zawsze m±drych pytań oraz za  chęć pomocy w tak odległej dla Nich dziedzinie  jak± jest  konserwacja drewna zabytkowego.