Zwalczanie owadów technicznych szkodników drewna przy pomocy fumigacji beztlenowej

   Fumigacja obiektów zabytkowych w atmosferze ubogiej w tlen jest znana od wielu lat. Istnieje wiele metod i odmian opartych na  umieszczaniu obiektów w zamkniętych przestrzeniach, do których wpompowywany jest gaz.  W dawnych, archaicznych metodach stosowano gazy bojowe
(np. Rotanox ) . W tej chwili stosuje sie głównie gazy neutralne, czyli azot, argon czy dwutlenek węgla.  Moja metoda polega  na usuwaniu tlenu z komory z  minimalnym, koniecznym wtryskiem azotu . Jak wykazały obliczenia teoretyczne oraz próby poligonowe w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, metoda ta pozwala na szybkie osiągniecie niskiego poziomu tlenu w komorze
(w porównaniu do metod opartych na przedmuchu gazowym) oraz znacznym obniżeniu zużycia płynnego azotu.  Poza tym w mojej metodzie zanika problem dużych kubatur  , tak uciążliwy przy fumigacji  opartej na wtrysku samego gazu.  Dodatkowo dostępny jest  automatyczny  system sterowania temperaturą i wilgotnością powietrza w komorze, co zapewnia brak uszkodzeń wynikających z higroskopijnych właściwości drewna i innych materiałów umieszczonych w komorze. Tak więc fumigacja beztlenowa może być bezpiecznie stosowana do obiektów polichromowanych , intarsjowanych oraz politurowanych. System jest podłączony do dedykowanego rejestratora oraz do specjalnego programu komputerowego sterującego procesem wg. zadanego schematu.
   Fumigacja obiektów zabytkowych w atmosferze ubogiej w tlen jest znana od wielu lat. Istnieje wiele metod i odmian opartych na  umieszczaniu obiektów w zamkniętych przestrzeniach, do których wpompowywany jest gaz.  W dawnych, archaicznych metodach
stosowano gazy bojowe (np. Rotanox ) . W tej chwili stosuje sie głównie gazy neutralne, czyli azot, argon czy dwutlenek węgla.  Moja metoda polega  na usuwaniu tlenu z komory z  minimalnym, koniecznym wtryskiem azotu . Jak wykazały obliczenia teoretyczne oraz próby poligonowe w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, metoda ta pozwala na szybkie osiągniecie niskiego poziomu tlenu w komorze (w porównaniu do metod opartych na przedmuchu gazowym) oraz znacznym obniżeniu zużycia płynnego azotu.  Poza tym w mojej metodzie zanika problem dużych kubatur  , tak uciążliwy przy fumigacji  opartej na wtrysku samego gazu.  Dodatkowo dostępny jest  automatyczny  system sterowania temperaturą i wilgotnością powietrza w komorze, co zapewnia brak uszkodzeń wynikających z higroskopijnych właściwości drewna i innych materiałów umieszczonych w komorze. Tak więc fumigacja beztlenowa może być bezpiecznie stosowana do obiektów polichromowanych , intarsjowanych oraz politurowanych. System jest podłączony do dedykowanego rejestratora oraz do specjalnego programu komputerowego sterującego procesem wg. zadanego schematu.
   Fumigacja obiektów zabytkowych w atmosferze ubogiej w tlen jest znana od wielu lat. Istnieje wiele metod i odmian opartych na  umieszczaniu obiektów w zamkniętych przestrzeniach, do których wpompowywany jest gaz.  W dawnych, archaicznych metodach stosowano gazy bojowe (np. Rotanox ) . W tej chwili stosuje sie głównie gazy neutralne, czyli azot, argon czy dwutlenek węgla.  Moja metoda polega  na usuwaniu tlenu z komory z  minimalnym, koniecznym wtryskiem azotu . Jak wykazały obliczenia teoretyczne oraz próby poligonowe w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, metoda ta pozwala na szybkie osiągniecie niskiego poziomu tlenu w komorze
(w porównaniu do metod opartych na przedmuchu gazowym) oraz znacznym obniżeniu zużycia płynnego azotu.  Poza tym w mojej metodzie zanika problem dużych kubatur  , tak uciążliwy przy fumigacji  opartej na wtrysku samego gazu.  Dodatkowo dostępny jest  automatyczny  system sterowania temperaturą i wilgotnością powietrza w komorze, co zapewnia brak uszkodzeń wynikających z higroskopijnych właściwości drewna i innych materiałów umieszczonych w komorze. Tak więc fumigacja beztlenowa może być bezpiecznie stosowana do obiektów polichromowanych , intarsjowanych oraz politurowanych. System jest podłączony do dedykowanego rejestratora oraz do specjalnego programu komputerowego sterującego procesem wg. zadanego schematu.

Zwalczanie owadów technicznych szkodników drewna przy pomocy fumigacji beztlenowej

Zwalczanie owadów technicznych szkodników drewna przy pomocy fumigacji beztlenowejMenu