Coraz częściej trafiają do mnie uszkodzone drewniane elementy broni palnej. Głównie są to osady broni gładkolufowej , które pękają w okolicy baskili. Jest to typowa wada spowodowana obszernym wycięciem w osadzie oraz zawiłym układem włókien , tak pożądanym w produkcji broni z uwagi na przepiękny rysunek drewna. Niestety , to co piękne nie jest wytrzymałe.
Na fotografii nr 1 widzimy stan osady " po naprawie " . W takim stanie trafiła do mnie. Na fotografii nr 2 widzimy nieumiejętną próbę wzmocnienia pękniętej osady przy pomocy wkrętów. Ani to ładne, ani nie wzmacnia konstrukcji.  Na fotografii nr 3 widać efekty mojej pracy. Prawidłowo wzmocniona osada przy pomocy prętów węglowych klejonych na żywicy konserwatorskiej daje gwarancję braku dalszych pęknięć podczas strzelania. Poza tym pręty są niewidoczne , co wpływa na optyczny stan broni.

Zwalczanie owadów technicznych szkodników drewna przy pomocy fumigacji beztlenowej

Naprawy uszkodzonych lub źle naprawionych osad i innych drewnianych elementów broni palnej

Naprawy uszkodzonych lub źle naprawionych osad i innych drewnianych elementów broni palnej

Fot.1. Źle wykonana renowacja
Fot. 2. Źle wykonana renowacja. Widok po zmyciu lakobejcy
Fot. 3. Wklejanie prętów węglowych
Coraz częściej trafiają do mnie uszkodzone drewniane elementy broni palnej. Głównie są to osady broni gładkolufowej , które pękają w okolicy baskili. Jest to typowa wada spowodowana obszernym wycięciem w osadzie oraz zawiłym układem włókien , tak pożądanym w produkcji broni z uwagi na przepiękny rysunek drewna. Niestety , to co piękne nie jest wytrzymałe.
Na fotografii nr 1 widzimy stan osady " po naprawie " . W takim stanie trafiła do mnie. Na fotografii nr 2 widzimy nieumiejętną próbę wzmocnienia pękniętej osady przy pomocy wkrętów. Ani to ładne, ani nie wzmacnia konstrukcji.  Na fotografii nr 3 widać efekty mojej pracy. Prawidłowo wzmocniona osada przy pomocy prętów węglowych klejonych na żywicy konserwatorskiej daje gwarancję braku dalszych pęknięć podczas strzelania. Poza tym pręty są niewidoczne , co wpływa na optyczny stan broni.

Fot.1. Źle wykonana renowacja przez poprzedniego fachowca
Fot. 2. Widok po zmyciu lakobejcy
Fot. 3. Wklejanie prętów węglowych
Coraz częściej trafiają do mnie uszkodzone drewniane elementy broni palnej. Głównie są to osady broni gładkolufowej , które pękają w okolicy baskili. Jest to typowa wada spowodowana obszernym wycięciem w osadzie oraz zawiłym układem włókien , tak pożądanym w produkcji broni z uwagi na przepiękny rysunek drewna. Niestety , to co piękne nie jest wytrzymałe.
Na fotografii nr 1 widzimy stan osady " po naprawie " . W takim stanie trafiła do mnie. Na fotografii nr 2 widzimy nieumiejętną próbę wzmocnienia pękniętej osady przy pomocy wkrętów. Ani to ładne, ani nie wzmacnia konstrukcji.  Na fotografii nr 3 widać efekty mojej pracy. Prawidłowo wzmocniona osada przy pomocy prętów węglowych klejonych na żywicy konserwatorskiej daje gwarancję braku dalszych pęknięć podczas strzelania. Poza tym pręty są niewidoczne , co wpływa na optyczny stan broni.

Fot.1. Źle wykonana renowacja
Fot. 2. Źle wykonana renowacja .
Widok po zmyciu lakobejcy
Fot. 3. Wklejanie prętów węglowych
Wykonuję także usługę czyszczenia drewna z brudu, lakieru, olejów, wosków i innych zanieczyszczeń poprzez sodowanie . Sodowanie nie narusza drewna i wszelkie bicia i zdobienia  pozostają bez uszkodzeń.
Wystarczy osadę zdemontować i przysłać ją via poczta kurierska. Osada po czyszczeniu nadaje się bezpośrednio do lakierowania,  olejowania lub woskowania. Podczas czyszczenia możliwe jest także usunięcie wgniotów oraz uzupełnienie ubytków drewna.
Wykonuję także usługę czyszczenia drewna z brudu, lakieru, olejów, wosków i innych zanieczyszczeń poprzez sodowanie . Sodowanie nie narusza drewna i wszelkie bicia i zdobienia  pozostają bez uszkodzeń.
Wystarczy osadę zdemontować i przysłać ją via poczta kurierska. Osada po czyszczeniu nadaje się bezpośrednio do lakierowania,  olejowania lub woskowania. Podczas czyszczenia możliwe jest także usunięcie wgniotów oraz uzupełnienie ubytków drewna.
Wykonuję także usługę czyszczenia drewna z brudu, lakieru, olejów, wosków i innych zanieczyszczeń poprzez sodowanie . Sodowanie nie narusza drewna i wszelkie bicia i zdobienia  pozostają bez uszkodzeń.
Wystarczy osadę zdemontować i przysłać ją via poczta kurierska. Osada po czyszczeniu nadaje się bezpośrednio do lakierowania,  olejowania lub woskowania. Podczas czyszczenia możliwe jest także usunięcie wgniotów oraz uzupełnienie ubytków drewna.


Menu