Jedną z najnowocześniejszych metod półniszczącego badania stanu drewna konstrukcyjnego i zabytkowego  jest zastosowanie rezystografu oporowego. Pomiar polega na zapisie siły oporu skrawania wiertła w badanym drewnie. Pomiar oporu skrawania jest mierzalnym wskaźnikiem stanu drewna. Średnica wiertła jest na tyle mała, iż otwory pozostałe po wykonaniu badania nie mają wpływu na statykę konstrukcji oraz na estetykę powierzchni. Maksymalna głębokość pomiaru wynosi 500 mm co w przypadku typowych konstrukcji z drewna jest głębokością wystarczającą. Pomiaru możemy dokonać prostopadle do powierzchni badanego drewna lub pod kątem 45'. Zapis siły skrawania utrwalany jest na skalowanym milimetrowo pasku papieru. Wykres otrzymany przy prostopadłym pomiarze jest w skali 1:1. Przy pomiarach pod kątem 45' wykres wykonywany jest także w skali 1:1. Jednakże przy konieczności przetransponowania wyniku pomiaru z 45' na 0' należy otrzymany wykres skalować 1 cm 0' = 1,41 cm 45' , czyli przybliżoną wartość
pierwiastka z 2.
Niewątpliwym atutem metody rezystograficznej jest jej szybkość oraz niski kosz.  Wykonanie jednego pomiaru to około 1 minuty. Przy zastosowaniu świdra Plesslera czasochłonność jest dużo wyższa. Poza tym świdry przyrostowe podczas pomiaru zgniatają luźne warstwy drewna i jednoznaczna identyfikacja grubości warstw jest w tym przypadku niemożliwa. Tak samo, przy pomiarze szerokości szczelin czy luzów połączeń ciesielskich, świdry przyrostowe są bezużyteczne. Pomijamy oczywiście dwa razy większą średnicę otworów. Innym popularnym sposobem pomiaru stanu drewna jest zastosowanie Pilodynu. Niestety urządzenie to bada głównie powierzchniowe warstwy drewna, zwykle lepiej zachowane z racji np. częstych impregnacji. Poza tym, rezystografem możemy określić wymiary połączeń ciesielskich, szerokości i umiejscowienie pęknięć, stan drewna przykrytego szalunkiem, płytą GK czy innymi materiałami osłonowymi czy wykończeniowymi. Jedyną metodą , którą skutecznie i tanio można sprawdzić stan drewna wkopanego w ziemię oraz belek stropowych wpuszczonych w ściany jest zastosowanie rezystografu z możliwością wierceń pod kątem 45'.
Zastosowanie rezystografu oporowego do badania stanu drewna konstrukcyjnego to:

1. zmniejszenie kosztów związanych z
    koniecznością badania konstrukcji
2. krótki czas badania i natychmiastowy wynik
    zapisany trwale na papierowej taśmie
3. możliwość sprawdzenia miejsc niedostępnych
    jak posadowienie belek w ścianach
4. minimalna ingerencja w substancję konstrukcji
5. prawie niewidoczne otwory kontrolne
6. możliwość sprawdzenie stanu drewna
    przykrytego innymi materiałami bez
    konieczności  demontażu.
7. opis i zalecenia konserwatorskie w cenie
    badania

Badanie stanu drewna
rezystografem oporowym

Rezystograf oporowy

mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna
konserwator drewna zabytkowego
Jedną z najnowocześniejszych metod półniszczącego badania stanu drewna konstrukcyjnego i zabytkowego  jest zastosowanie rezystografu oporowego. Pomiar polega na zapisie siły oporu skrawania wiertła w badanym drewnie. Pomiar oporu skrawania jest mierzalnym wskaźnikiem stanu drewna. Średnica wiertła jest na tyle mała, iż otwory pozostałe po wykonaniu badania nie mają wpływu na statykę konstrukcji oraz na estetykę powierzchni. Maksymalna głębokość pomiaru wynosi 500 mm co w przypadku typowych konstrukcji z drewna jest głębokością wystarczającą. Pomiaru możemy dokonać prostopadle do powierzchni badanego drewna lub pod kątem 45'. Zapis siły skrawania utrwalany jest na skalowanym milimetrowo pasku papieru. Wykres otrzymany przy prostopadłym pomiarze jest w skali 1:1. Przy pomiarach pod kątem 45' wykres wykonywany jest także w skali 1:1. Jednakże przy konieczności przetransponowania wyniku pomiaru z 45' na 0' należy otrzymany wykres skalować 1 cm 0' = 1,41 cm 45' , czyli przybliżoną wartość
pierwiastka z 2.
Niewątpliwym atutem metody rezystograficznej jest jej szybkość oraz niski kosz.  Wykonanie jednego pomiaru to około 1 minuty. Przy zastosowaniu świdra Plesslera czasochłonność jest dużo wyższa. Poza tym świdry przyrostowe podczas pomiaru zgniatają luźne warstwy drewna i jednoznaczna identyfikacja grubości warstw jest w tym przypadku niemożliwa. Tak samo, przy pomiarze szerokości szczelin czy luzów połączeń ciesielskich, świdry przyrostowe są bezużyteczne. Pomijamy oczywiście dwa razy większą średnicę otworów. Innym popularnym sposobem pomiaru stanu drewna jest zastosowanie Pilodynu. Niestety urządzenie to bada głównie powierzchniowe warstwy drewna, zwykle lepiej zachowane z racji np. częstych impregnacji. Poza tym, rezystografem możemy określić wymiary połączeń ciesielskich, szerokości i umiejscowienie pęknięć, stan drewna przykrytego szalunkiem, płytą GK czy innymi materiałami osłonowymi czy ykończeniowymi. Jedyną metodą , którą skutecznie i tanio można sprawdzić stan drewna wkopanego w ziemię oraz belek stropowych wpuszczonych w ściany jest zastosowanie rezystografu z możliwością wierceń pod kątem 45'.
Zastosowanie rezystografu oporowego do badania stanu drewna konstrukcyjnego to:

1. zmniejszenie kosztów związanych z
    koniecznością badania konstrukcji
2. krótki czas badania i natychmiastowy wynik
    zapisany trwale na papierowej taśmie
3. możliwość sprawdzenia miejsc niedostępnych
    jak posadowienie belek w ścianach
4. minimalna ingerencja w substancję konstrukcji
5. prawie niewidoczne otwory kontrolne
6. możliwość sprawdzenie stanu drewna
    przykrytego innymi materiałami bez
    konieczności  demontażu.
7. opis i zalecenia konserwatorskie w cenie
    badania
Rezystograf oporowy

mgr inż. Karol Kopeć
technolog drewna
konserwator drewna zabytkowego
Jedną z najnowocześniejszych metod półniszczącego badania stanu drewna konstrukcyjnego i zabytkowego  jest zastosowanie rezystografu oporowego. Pomiar polega na zapisie siły oporu skrawania wiertła w badanym drewnie. Pomiar oporu skrawania jest mierzalnym wskaźnikiem stanu drewna. Średnica wiertła jest na tyle mała, iż otwory pozostałe po wykonaniu badania nie mają wpływu na statykę konstrukcji oraz na estetykę powierzchni. Maksymalna głębokość pomiaru wynosi 500 mm co w przypadku typowych konstrukcji z drewna jest głębokością wystarczającą. Pomiaru możemy dokonać prostopadle do powierzchni badanego drewna lub pod kątem 45'. Zapis siły skrawania utrwalany jest na skalowanym milimetrowo pasku papieru. Wykres otrzymany przy prostopadłym pomiarze jest w skali 1:1. Przy pomiarach pod kątem 45' wykres wykonywany jest także w skali 1:1. Jednakże przy konieczności przetransponowania wyniku pomiaru z 45' na 0' należy otrzymany wykres skalować 1 cm 0' = 1,41 cm 45' ,
czyli przybliżoną wartość pierwiastka z 2.
Niewątpliwym atutem metody rezystograficznej jest jej szybkość oraz niski kosz.  Wykonanie jednego pomiaru to około 1 minuty. Przy zastosowaniu świdra Plesslera czasochłonność jest dużo wyższa. Poza tym świdry przyrostowe podczas pomiaru zgniatają luźne warstwy drewna i jednoznaczna identyfikacja grubości warstw jest w tym przypadku niemożliwa. Tak samo, przy pomiarze szerokości szczelin czy luzów połączeń ciesielskich, świdry przyrostowe są bezużyteczne. Pomijamy oczywiście dwa razy większą średnicę otworów. Innym popularnym sposobem pomiaru stanu drewna jest zastosowanie Pilodynu. Niestety urządzenie to bada głównie powierzchniowe warstwy drewna, zwykle lepiej zachowane z racji np. częstych impregnacji. Poza tym, rezystografem możemy określić wymiary połączeń ciesielskich, szerokości i umiejscowienie pęknięć, stan drewna przykrytego szalunkiem, płytą GK czy innymi materiałami osłonowymi czy wykończeniowymi. Jedyną metodą , którą skutecznie i tanio można sprawdzić stan drewna wkopanego w ziemię oraz belek stropowych wpuszczonych w ściany jest zastosowanie rezystografu z możliwością wierceń pod kątem 45'.
Zastosowanie rezystografu oporowego do badania stanu drewna konstrukcyjnego to:

1. zmniejszenie kosztów związanych z
    koniecznością badania konstrukcji
2. krótki czas badania i natychmiastowy wynik
    zapisany trwale na papierowej taśmie
3. możliwość sprawdzenia miejsc niedostępnych
    jak posadowienie belek w ścianach
4. minimalna ingerencja w substancję konstrukcji
5. prawie niewidoczne otwory kontrolne
6. możliwość sprawdzenie stanu drewna
    przykrytego innymi materiałami bez
    konieczności  demontażu.
7. opis i zalecenia konserwatorskie w cenie
    badania
Masz pytania?  Napisz lub zadzwoń . 

Badanie stanu drewna rezystografem oporowym

Badanie stanu drewna rezystografem oporowym
Menu
W sprawie badania rezystografem drzew rosnących  proszę się kontaktować z : http://www.chirurgiadrzew.pl
W sprawie badania rezystografem drzew rosnących  proszę się kontaktować z : http://www.chirurgiadrzew.pl
W sprawie badania rezystografem
drzew rosnących  proszę się kontaktować z :

http://www.chirurgiadrzew.pl